Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:32
Маги, това дясно или ляво ухо е?
:07:34
Я дай по едно пиене, идиот такъв!
- Заповядай.

:07:39
Наздраве!
:07:41
Залагайте! Господа !
:07:46
Боят започва всеки момент.
Започваме с 25 плъха за 3 минути !

:07:52
Фокстериерът Таузър
срещу плъховете!
Преброителите удовлетворени ли са?

:07:57
Да !
- Пускай ги !

:08:11
Накъде, малкият?
:08:14
Да дам лептата на Бил.
- Така ли?

:08:16
Дай я на мен. Аз ще му я предам.
- Не. Сам ще му я дам.

:08:21
Какво предпочиташ?
Да задържиш пачката или зъбите си?

:08:26
Добре дошъл.
:08:35
От мен и момчетата ми, господине.
:08:44
Приятел ли ти е? Откъде е?
- А, той не е оттук, господине.

:08:53
Ти !

Преглед.
следващата.