Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:11
Накъде, малкият?
:08:14
Да дам лептата на Бил.
- Така ли?

:08:16
Дай я на мен. Аз ще му я предам.
- Не. Сам ще му я дам.

:08:21
Какво предпочиташ?
Да задържиш пачката или зъбите си?

:08:26
Добре дошъл.
:08:35
От мен и момчетата ми, господине.
:08:44
Приятел ли ти е? Откъде е?
- А, той не е оттук, господине.

:08:53
Ти !
:09:11
Достатъчно.
:09:17
В ПАМЕТ НА "ОТЕЦ" ВАЛЪН
1846 г.

:09:24
Приятелят ти не ме гледа в очите.
Това не е достойно поведение.


Преглед.
следващата.