Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:11
Достатъчно.
:09:17
В ПАМЕТ НА "ОТЕЦ" ВАЛЪН
1846 г.

:09:24
Приятелят ти не ме гледа в очите.
Това не е достойно поведение.


Преглед.
следващата.