Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:09
Никой не си позволява да те гледа
в очите. Не и когато играеш карти.

:00:31
Това е вист - джентълменска игра.
Направи джентълменски облог.

:00:36
Залагам голяма сума, Бил.
- Изобщо не е голяма.

:00:48
Ако обичаш, не вдигай
такъв шум отново, Харви.

:00:52
Харесвам хора, готови да скочат
в огъня за своята плячка.

:00:59
Как се справяш над водата?
Ела насам.

:01:03
По-близо, Джон.
Няма да те ухапя. По-близичко.

:01:08
От 3 седмици на пристанището има
португалски кораб под карантина.

:01:12
Иди, преди Ранобудните
да са го претарашили.

:01:16
Считайте го за сторено.
- Добро момче.

:01:19
А ти, както и да ти е името. . .
Как се казваш?

:01:27
Амстердам, господине.
- Амстердам ли?

:01:31
Аз съм Ню Йорк.
:01:33
Не смей да идваш пак с празни ръце.
Трябва да си плащаш

:01:37
за удоволствието от компанията ми.
Заведи го на разходка с лодка, Джон.

:01:42
Кой знае,
може пак да ти спаси живота.

:01:47
Спипат ли ни Ранобудните,
ще ни прережат гърлата.

:01:52
Сам ще го направя, ако не млъкнеш.
:01:53
Никога не съм харесвал
пристанището след залез.

:01:56
А сега всяка нощ сваляха
на сушата телата на войниците.


Преглед.
следващата.