Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:04
Ще бъда ли дързък, ако кажа, че сте
най-красивото момиче в Ню Йорк?

:01:09
Само в Ню Йорк ли?
:01:13
Тук слизам.
- Може ли да повървя с вас?

:01:19
Това, господине,
би било твърде самонадеяно.

:01:48
За всяка "професия"
си имахме различни имена.

:01:51
Въдичарите си служат с кукичка,
която пускат зад прозорец или врата.

:01:57
"Набожните" ви пребъркват,
докато се молите в църквата.

:02:01
"Примамките" ви уреждат с жена
и те ошушкват,

:02:04
докато си вършите работата.
:02:07
Джени. . . тя беше и джебчийка,
:02:10
. . . и "гургулица".
:02:15
"Гургулицата" ходи в богаташкия
квартал, облечена като прислужница.

:02:20
Избира си хубава къща
и влиза през задната врата.

:02:23
Обира те, без да се усетиш.
:02:26
Трябва да бъдеш страшна
куражлийка, за да си "гургулица".

:02:50
Искам си медала.

Преглед.
следващата.