Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:15
Всичко на мястото ли си е?
- Май да.

:00:18
Е, тогава ще ви оставя на. . .
- Благоволението Господне.

:00:30
Проклета уличница !
:00:39
Позволете ми.
:00:43
Любезно ви благодаря.
- За мен е удоволствие.

:00:48
Да не подходя неблагоразумно, но. . .
- Е, господине. . .

:00:54
Зависи от това какво ще кажете.
:01:04
Ще бъда ли дързък, ако кажа, че сте
най-красивото момиче в Ню Йорк?

:01:09
Само в Ню Йорк ли?
:01:13
Тук слизам.
- Може ли да повървя с вас?

:01:19
Това, господине,
би било твърде самонадеяно.

:01:48
За всяка "професия"
си имахме различни имена.

:01:51
Въдичарите си служат с кукичка,
която пускат зад прозорец или врата.

:01:57
"Набожните" ви пребъркват,
докато се молите в църквата.


Преглед.
следващата.