Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:04
Младежо, запиши се
и служи на родината си.

:09:07
Храна 3 пъти дневно, господа.
:09:12
Навсякъде хората
говореха за повинността.

:09:15
Можеше да отървете кожата
за 300 долара.

:09:18
Ама кой имаше 300 долара?
За нас тая сума беше като 3 милиона.

:09:24
Наборната комисия
не си и помисляше да ни погне.

:09:27
Освен това не бяхме и сънували,
че войната ще достигне Ню Йорк.

:09:33
Добро утро, господине.
:09:37
Да не си посмяла
да се изпречиш на пътя ми.

:09:40
Както кажеш.
:09:46
Предупредих те
да не ми се изпречваш !


Преглед.
следващата.