Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:04
От коя част на тоя фъшкиен остров
са се пръкнали предците ти?

:08:08
Казвали са ми, че са от Кери,
:08:11
но загубих местния акцент
в сиропиталището.

:08:14
Аз самият съм израснал
в подобно заведение.

:08:17
Но всичко, което виждаш,
ми принадлежи, така да се каже.

:08:22
Просяците, вестникарите и джебчиите.
:08:25
Моряшките дупки,
кръчмите, съмнителните пивници. . .

:08:28
Въдичарите, Бързаците,
Сестричките и китайците.

:08:31
Всеки е длъжник, всеки си плаща.
Защото. . .

:08:35
Именно така се противопоставяш
на издигането на прилива.

:08:38
Така ли е, момчета?
- Да, Бил. Точно така.

:08:42
Запишете се в армията.
Служете на родината си.

:08:45
Избегнете повинността.
:08:48
Станете доброволци и вземете
своите 50 долара премия.

:08:51
Нужни са ни 30 000 доброволци и
ще отделим по 677 долара на човек.

:08:55
Моля ви, прочетете го.
Благодаря.

:08:58
Желаете ли да попълните брошурата?
Храна 3 пъти дневно.

:09:04
Младежо, запиши се
и служи на родината си.

:09:07
Храна 3 пъти дневно, господа.
:09:12
Навсякъде хората
говореха за повинността.

:09:15
Можеше да отървете кожата
за 300 долара.

:09:18
Ама кой имаше 300 долара?
За нас тая сума беше като 3 милиона.

:09:24
Наборната комисия
не си и помисляше да ни погне.

:09:27
Освен това не бяхме и сънували,
че войната ще достигне Ню Йорк.

:09:33
Добро утро, господине.
:09:37
Да не си посмяла
да се изпречиш на пътя ми.

:09:40
Както кажеш.
:09:46
Предупредих те
да не ми се изпречваш !


Преглед.
следващата.