Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:10
Как ли ще изглежда
тая глава без ушите и носа?

:07:14
По-добре недей да я закачаш, Бил.
:07:17
Мисля да й клъцна ушите и носа.
И да приготвя една хубава супа.

:07:23
Можеш да намериш
и по-вкусна глава, Бил.

:07:26
Стомахът ми няма да понесе
тая ирландска помия.

:07:32
Великият Макглойн.
:07:35
Едно хлапе
замалко да му съдере кожата.

:07:46
На седмия ден Господ си починал,
но преди това приклекнал край Англия

:07:52
и това, което излязло от Него,
била Ирландия. Без да се обиждаш.

:07:56
Не се обиждам. Израснал съм тук.
:07:59
Всичко, което знам за Ирландия,
е от разказите в сиропиталището.

:08:04
От коя част на тоя фъшкиен остров
са се пръкнали предците ти?

:08:08
Казвали са ми, че са от Кери,
:08:11
но загубих местния акцент
в сиропиталището.

:08:14
Аз самият съм израснал
в подобно заведение.

:08:17
Но всичко, което виждаш,
ми принадлежи, така да се каже.

:08:22
Просяците, вестникарите и джебчиите.
:08:25
Моряшките дупки,
кръчмите, съмнителните пивници. . .

:08:28
Въдичарите, Бързаците,
Сестричките и китайците.

:08:31
Всеки е длъжник, всеки си плаща.
Защото. . .

:08:35
Именно така се противопоставяш
на издигането на прилива.

:08:38
Така ли е, момчета?
- Да, Бил. Точно така.

:08:42
Запишете се в армията.
Служете на родината си.

:08:45
Избегнете повинността.
:08:48
Станете доброволци и вземете
своите 50 долара премия.

:08:51
Нужни са ни 30 000 доброволци и
ще отделим по 677 долара на човек.

:08:55
Моля ви, прочетете го.
Благодаря.

:08:58
Желаете ли да попълните брошурата?
Храна 3 пъти дневно.


Преглед.
следващата.