Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:32
Достатъ чно.
- Сега нещо да кажеш?

:06:37
Достатъ чно. За бога, разтървете ги.
- Остави го. Ти спечели.

:06:43
Вече си стар за тия неща, Макглойн.
:07:10
Как ли ще изглежда
тая глава без ушите и носа?

:07:14
По-добре недей да я закачаш, Бил.
:07:17
Мисля да й клъцна ушите и носа.
И да приготвя една хубава супа.

:07:23
Можеш да намериш
и по-вкусна глава, Бил.

:07:26
Стомахът ми няма да понесе
тая ирландска помия.

:07:32
Великият Макглойн.
:07:35
Едно хлапе
замалко да му съдере кожата.

:07:46
На седмия ден Господ си починал,
но преди това приклекнал край Англия

:07:52
и това, което излязло от Него,
била Ирландия. Без да се обиждаш.

:07:56
Не се обиждам. Израснал съм тук.
:07:59
Всичко, което знам за Ирландия,
е от разказите в сиропиталището.


Преглед.
следващата.