Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:04
Но аз те попитах
дали ни наричаш "тарикати".

:05:07
Да речем, че е така.
:05:11
Е, тогава ще разрешим спора,
както подобава.

:05:14
Точно така ще постъпим.
:05:25
Два долара за Макглойн !
:05:28
Ето 50 цента за хлапето!
- 75 цента за хлапето!

:05:40
Давай, Макглойн, той е още хлапе.
:05:43
Още 50 цента за Амстердам !
:05:52
Внимавай отляво, Макглойн ! Отляво!
:06:32
Достатъ чно.
- Сега нещо да кажеш?

:06:37
Достатъ чно. За бога, разтървете ги.
- Остави го. Ти спечели.

:06:43
Вече си стар за тия неща, Макглойн.

Преглед.
следващата.