Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:00
Да не си посмяла да повториш.
:03:03
Казах да не го правиш пак.
:03:06
Остави ме да си върша работата
или ще ти прережа гърлото.

:03:14
Добре. Хайде, направи го.
:03:21
Ще го направя.
- Ами давай де.

:03:48
А сега. . . си ми дай медала.
И то веднага !

:03:59
Не съм сигурна кой е твоят.
:04:09
Да речем, че ги прибера всичките?
:04:14
Да речем, че го направиш.
:04:53
Може ли да повървя с теб?

Преглед.
следващата.