Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:09
Да речем, че ги прибера всичките?
:04:14
Да речем, че го направиш.
:04:53
Може ли да повървя с теб?
:05:04
Колко заработваш на ден тук?
:05:07
Можем да делим.
- Мисля, че си малко. . .

:05:10
. . . грубоват за подобна игричка.
:05:12
Освен това работя сама.
- Сама ли?

:05:15
Тогава какво даваш на Касапина?
- Аз ли? Нищо.

:05:19
Нищо ли?
- С него имаме специална уговорка.

:05:29
Не искам да те видя пак.
- Не те виня.

:05:34
С няколко монети в джоба
и надежда в очите,

:05:37
те поглеждат на запад
в търсене на земя и спасение.

:05:44
Един поглед към Америка.
- Безкрайно мъчителна гледка !

:05:48
Нали, мис Скърмърхорн?
- Имаше дни,

:05:50
в които бандите от
богатия квартал ни навестяваха.

:05:54
Сем. Скърмърхорн бе едно от
най-старите семейства в Ню Йорк.

:05:58
Те не управляваха града, но се
вслушваха в тези, които имаха власт.


Преглед.
следващата.