Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:04
Ти си от Кери?
- Да, господине.

:06:09
Не е много.
:06:12
Дами и господа,
:06:13
добре дошли на танцовата забава,
организирана от Мисията .

:06:18
Истинско свърталище на покварата !
- Мисията приветства

:06:21
християни от всички религии .
С особена чест посрещаме

:06:25
римокатолическите ни приятели,
които дойдоха тук тази вечер.

:06:30
Дами ! Елате с мен .
:06:33
Танците започват.
:06:36
Добър вечер, преподобни .
:06:39
Добър вечер, Ваше светейшество.
:06:44
Май е трябвало
да се обръснеш по-гладко.

:06:50
Добър вечер, преподобни .
:06:52
Простете ми .
:06:57
Госпожице. . .
:07:03
Евърдийн .
- Г-ца Евърдийн .

:07:18
Ако обичате, господа, елате насам .
:07:23
Отвори го. Сега го повдигни .
:07:27
Гледай в огледалото.

Преглед.
следващата.