Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:01
Винаги съм играл по правилата .
Не съм мамил и на карти .

:05:07
Нека Бог ме посрещне като приятел .
:05:37
ГАЛАВЕЧЕР
:05:42
Вечерта реформаторите
организираха танцова забава .

:05:45
Така беше във Файв Пойнтс.
Сутрин - бесило, вечер - танци .

:05:49
Не от думите. Разбирам го от начина,
по който ми се усмихва .

:05:54
Тя се усмихва на много хора .
- Ти не я познаваш .

:05:58
Дайте някое пени
за един ирландски войник.

:06:04
Ти си от Кери?
- Да, господине.

:06:09
Не е много.
:06:12
Дами и господа,
:06:13
добре дошли на танцовата забава,
организирана от Мисията .

:06:18
Истинско свърталище на покварата !
- Мисията приветства

:06:21
християни от всички религии .
С особена чест посрещаме

:06:25
римокатолическите ни приятели,
които дойдоха тук тази вечер.

:06:30
Дами ! Елате с мен .
:06:33
Танците започват.
:06:36
Добър вечер, преподобни .
:06:39
Добър вечер, Ваше светейшество.
:06:44
Май е трябвало
да се обръснеш по-гладко.

:06:50
Добър вечер, преподобни .
:06:52
Простете ми .
:06:57
Госпожице. . .

Преглед.
следващата.