Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:28
Не искам това .
:00:37
Чакай .
:00:40
Как се отвързва това чудо?
- Трудно се завързва .

:00:44
Ще бъдем тук цяла нощ.
:00:57
Добре. Аз ще го сваля .
:01:20
Имах бебе. Изрязаха го.
:01:27
С ъжалявам .
- Няма защо.

:01:35
Ти имаш ли някакви белези?
:01:39
Един-два .

Преглед.
следващата.