Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:20
Имах бебе. Изрязаха го.
:01:27
С ъжалявам .
- Няма защо.

:01:35
Ти имаш ли някакви белези?
:01:39
Един-два .
:02:37
А това какво е?
:02:39
Подарък от г-н Кътинг.
:02:46
Подарък ли?
:02:49
Да, подарък.
- За рождения ти ден ли?

:02:55
Не.

Преглед.
следващата.