Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:37
А това какво е?
:02:39
Подарък от г-н Кътинг.
:02:46
Подарък ли?
:02:49
Да, подарък.
- За рождения ти ден ли?

:02:55
Не.
:03:00
А ти какво му даде в замяна?
:03:04
Отговорът на този въпрос
няма нищо общо с теб.

:03:14
Не ми казвай, че си ми ядосан .
- Не. . . Свърших с теб.

:03:23
По-бърз си от другите.
Обикновено остават до края .

:03:28
Не ме вълнуват
остатъците от Касапина .

:03:49
Бил каза да стоим настрана
от скръндзите.

:03:52
1 5 към 1 за Жабешките очи .
- Амстердам !

:03:56
Всички работеха за Касапина .
:03:58
Изпълнявахме поръчките му,
вземахме процент и му благодаряхме.


Преглед.
следващата.