Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:00
А ти какво му даде в замяна?
:03:04
Отговорът на този въпрос
няма нищо общо с теб.

:03:14
Не ми казвай, че си ми ядосан .
- Не. . . Свърших с теб.

:03:23
По-бърз си от другите.
Обикновено остават до края .

:03:28
Не ме вълнуват
остатъците от Касапина .

:03:49
Бил каза да стоим настрана
от скръндзите.

:03:52
1 5 към 1 за Жабешките очи .
- Амстердам !

:03:56
Всички работеха за Касапина .
:03:58
Изпълнявахме поръчките му,
вземахме процент и му благодаряхме.

:04:02
Господа, това е полицейска акция !
- Дори Туийд.

:04:06
Боят приключи .
- Дори аз.

:04:09
Синът на моя баща .
- Какво е това?

:04:12
С ъжалявам, Бил . Градската наредба
срещу бокса е в ущърб, но. . .

:04:16
Губя приходи, докато ти се пениш .
Съберете залозите !

:04:20
Как, като нямаме победител?
- Нали предвиди и нулев резултат?

:04:24
Не е ли платено на полицията?
- Платихме на общинската .

:04:28
Това е градската !
:04:31
Г-н Туийд. . .
- Теб кой те пита?

:04:33
Нека се изкаже !
:04:36
Боксът е забранен в града, нали?
- Да, така е. В града .

:04:48
Победителят в 7 5-ия рунд с нокаут.
:04:53
Нека благодаря на човека,
чиито визия и инициативност

:04:56
осъществиха тази достойна битка
в тази величава


Преглед.
следващата.