Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:02
Достоен мъж.
:03:07
Затова извадих окото,
което гледаше встрани .

:03:13
Изпратих му го,
увито в синя хартия .

:03:16
Щях да си извадя и двете, ако можех
да се бия срещу него слепешком .

:03:22
След това отново
храбро се изправих срещу него

:03:25
и го погребах в собствената му кръв.
:03:36
Браво.
:03:41
Единственият убит от мен човек,
който заслужава да бъде запомнен .

:03:55
Така и не съм имал син .
:04:06
Цивилизацията се разпада .
:04:26
Бог да те благослови .
:04:58
Ако имаш нещо за казване. . .

Преглед.
следващата.