Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:05
С отеца живеехме
по едни и същи правила .

:02:12
Разделяше ни само вярата .
:02:17
Това ми е от него.
:02:24
Беше най-достойната ми битка .
:02:28
Лицето ми стана на каша .
:02:30
Вътрешностите ми бяха прободени,
а ребрата - смазани .

:02:38
И когато приближи да ме довърши . . .
:02:44
. . . не можах да го погледна в очите.
:02:52
Той ме пощади,
защото искаше да живея в срам .

:02:58
Той бе велик човек.
:03:02
Достоен мъж.
:03:07
Затова извадих окото,
което гледаше встрани .

:03:13
Изпратих му го,
увито в синя хартия .

:03:16
Щях да си извадя и двете, ако можех
да се бия срещу него слепешком .

:03:22
След това отново
храбро се изправих срещу него

:03:25
и го погребах в собствената му кръв.
:03:36
Браво.
:03:41
Единственият убит от мен човек,
който заслужава да бъде запомнен .

:03:55
Така и не съм имал син .

Преглед.
следващата.