Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:01
Това съхранява реда на нещата .
:01:08
Страхът.
:01:13
Онзи човек тази вечер. . .
:01:15
Кой беше?
:01:18
Никой .
:01:21
Някакъв страхливец.
Какъв позорен край ме очакваше.

:01:31
Убих последния достоен мъж
преди 15 години . От тогава . . .

:01:38
Видял ли си портрета му долу?
:01:44
Да не би устата ти да се залепи?
Зададо х ти въпрос !

:01:48
Отговорих ви, че съм го видял !
:01:55
У теб има смъртоносен гняв
и това ми харесва .

:01:58
В теб кипи живец. Това е добре.
:02:05
С отеца живеехме
по едни и същи правила .

:02:12
Разделяше ни само вярата .
:02:17
Това ми е от него.
:02:24
Беше най-достойната ми битка .
:02:28
Лицето ми стана на каша .
:02:30
Вътрешностите ми бяха прободени,
а ребрата - смазани .

:02:38
И когато приближи да ме довърши . . .
:02:44
. . . не можах да го погледна в очите.
:02:52
Той ме пощади,
защото искаше да живея в срам .

:02:58
Той бе велик човек.

Преглед.
следващата.