Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:09
На колко години си, Амстердам?
:00:16
Не съм съвсем сигурен .
Така и не можах да разбера .

:00:22
Аз съм на 47.
:00:25
На 47 години .
:00:31
Знаеш ли как оцелях
през всичките тези години?

:00:37
Чрез страх.
:00:41
Чрез зрелището
на страховити представления .

:00:45
Открадне ли някой от мен,
му отрязвам ръцете.

:00:48
Обиди ли ме - рязвам му езика .
Опълчи ли се срещу мен,

:00:53
режа му главата
и я набождам на кол .

:00:57
Издигам я нависоко,
та отвсякъде да се вижда .

:01:01
Това съхранява реда на нещата .
:01:08
Страхът.
:01:13
Онзи човек тази вечер. . .
:01:15
Кой беше?
:01:18
Никой .
:01:21
Някакъв страхливец.
Какъв позорен край ме очакваше.

:01:31
Убих последния достоен мъж
преди 15 години . От тогава . . .

:01:38
Видял ли си портрета му долу?
:01:44
Да не би устата ти да се залепи?
Зададо х ти въпрос !

:01:48
Отговорих ви, че съм го видял !
:01:55
У теб има смъртоносен гняв
и това ми харесва .

:01:58
В теб кипи живец. Това е добре.

Преглед.
следващата.