Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:17
Надявам се нямате против,
че останахме тук.

:10:22
Каквото пожелаеш,
млади мой приятелю.

:10:33
Заради рамото ли
не можеш да заспиш?

:10:37
Не. Така и не спя много.
Трябва да спя с отворено око.

:10:42
И без това имам само едно.

Преглед.
следващата.