Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:01
Хайде, върви .
:08:20
Има ли някого, когото не си чукала?
- Да ! Теб !

:08:35
Успокой се !
:08:47
Посмей и ще те ухапя !
- Ако щеше да ме хапеш,

:08:51
нямаше да ме предупредиш .
- Р азбери сам .


Преглед.
следващата.