Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:04
Трябва да е стегнато.
:07:06
Тя обожава да ме кара да плача .
- Ти можеш да го понесеш .

:07:19
Това е моето момче.
:07:27
Вече съм добре.
:07:34
За Касапина .
:07:40
Изпълнени сме с голяма благодарност.
Завинаги .

:07:45
За Бил Касапина .
- За Касапина !

:07:57
Защо не си тръгваш, Джони?
:08:01
Хайде, върви .
:08:20
Има ли някого, когото не си чукала?
- Да ! Теб !

:08:35
Успокой се !
:08:47
Посмей и ще те ухапя !
- Ако щеше да ме хапеш,

:08:51
нямаше да ме предупредиш .
- Р азбери сам .


Преглед.
следващата.