Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:01
Навреме, като Ангела на смъртта .
:06:06
Да не би да намекваш,
че бих паднал дотам, че да . . .

:06:09
Ако смятах, че си ти, вече щеше
да си с дървено пардесю.

:06:13
Но съм с ранено рамо и ме боли .
:06:16
Или пийни едно, или се омитай .
:06:19
Смятам да пийна едно.
- Внимавай с мадамата, Туийди .

:06:24
О, на мен нищо ми няма .
:07:04
Трябва да е стегнато.
:07:06
Тя обожава да ме кара да плача .
- Ти можеш да го понесеш .

:07:19
Това е моето момче.
:07:27
Вече съм добре.
:07:34
За Касапина .
:07:40
Изпълнени сме с голяма благодарност.
Завинаги .

:07:45
За Бил Касапина .
- За Касапина !

:07:57
Защо не си тръгваш, Джони?

Преглед.
следващата.