Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:06
Амстердам ! Ню Йорк те зове !
:05:22
Само погледни .
Какво, за бога, е това?

:05:27
Ритми от Черния континент. . .
:05:28
Хвърлени в котлето
с шумна ирландска веселба .

:05:33
Поразбъркваш я няколко пъти
и получаваш американски бъркоч .

:05:37
Чернилка играе ирландски танц.
За спомен .

:05:46
За ваше здраве.
- Качи се горе с мен, Бил .

:05:49
Бил ли съм преди с теб?
:05:54
Затова не ме наричай
с малкото ми име.

:05:58
Бил ! Слава богу, че си добре.
Дойдох възможно най-бързо.

:06:01
Навреме, като Ангела на смъртта .
:06:06
Да не би да намекваш,
че бих паднал дотам, че да . . .

:06:09
Ако смятах, че си ти, вече щеше
да си с дървено пардесю.

:06:13
Но съм с ранено рамо и ме боли .
:06:16
Или пийни едно, или се омитай .
:06:19
Смятам да пийна едно.
- Внимавай с мадамата, Туийди .

:06:24
О, на мен нищо ми няма .

Преглед.
следващата.