Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:12
Беше много по шекспировски .
:04:15
Знаеш ли кой е Шекспир, момче?
:04:19
Човекът, който е написал
Библията на крал Джеймс.

:04:22
Не разбирам за какво говорите.
- Защото си тъп,

:04:25
неграмотен, недодялан ирландец.
Точно като баща си .

:04:31
Давай .
:04:34
Унищожи света, точно като
останалите глупаци в тая страна .

:04:38
Именно затова не бях с баща ти .
- Остави ме, откачено копеле !

:04:43
Означава : ако не си силен,
то бъди умен .

:04:49
Не съм сигурен дали си твърде умен,
или прекалено глупав.

:04:54
Но което и да е, запомни едно !
:04:56
Независимо от недостатъците си,
баща ти обичаше народа си .

:05:06
Амстердам ! Ню Йорк те зове !
:05:22
Само погледни .
Какво, за бога, е това?

:05:27
Ритми от Черния континент. . .
:05:28
Хвърлени в котлето
с шумна ирландска веселба .

:05:33
Поразбъркваш я няколко пъти
и получаваш американски бъркоч .

:05:37
Чернилка играе ирландски танц.
За спомен .

:05:46
За ваше здраве.
- Качи се горе с мен, Бил .

:05:49
Бил ли съм преди с теб?
:05:54
Затова не ме наричай
с малкото ми име.

:05:58
Бил ! Слава богу, че си добре.
Дойдох възможно най-бързо.


Преглед.
следващата.