Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:01
Е, не ни каза кой знае колко.
:03:06
Хубава жилетка .
:03:09
Колко жалко за нея .
Май няма да може да се зашие.

:03:13
Да я задържа ли като сувенир?
- Да !

:03:48
Къде е Легрий? Къде е Мопси?
Трагици, нека продължим !

:03:52
Антрактът свърши !
:04:12
Беше много по шекспировски .
:04:15
Знаеш ли кой е Шекспир, момче?
:04:19
Човекът, който е написал
Библията на крал Джеймс.

:04:22
Не разбирам за какво говорите.
- Защото си тъп,

:04:25
неграмотен, недодялан ирландец.
Точно като баща си .

:04:31
Давай .
:04:34
Унищожи света, точно като
останалите глупаци в тая страна .

:04:38
Именно затова не бях с баща ти .
- Остави ме, откачено копеле !

:04:43
Означава : ако не си силен,
то бъди умен .

:04:49
Не съм сигурен дали си твърде умен,
или прекалено глупав.

:04:54
Но което и да е, запомни едно !
:04:56
Независимо от недостатъците си,
баща ти обичаше народа си .


Преглед.
следващата.