Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:18
Кой те праща?
Отговаряй бързо и ясно.

:02:22
Какво казва, момче?
:02:27
Мисля, че се помирява с Бог.
- Майната му!

:02:30
Ще се помирява с мен .
:02:31
Искам да чу я признания веднага,
мръсно ирландско копеле !

:02:36
В тая страна говорим английски .
От кои си? Виждаш ли тоя нож?

:02:40
Ще те науча на английски,
ето с тоя нож!

:02:43
От кои си? Кой те праща?
:03:01
Е, не ни каза кой знае колко.
:03:06
Хубава жилетка .
:03:09
Колко жалко за нея .
Май няма да може да се зашие.

:03:13
Да я задържа ли като сувенир?
- Да !

:03:48
Къде е Легрий? Къде е Мопси?
Трагици, нека продължим !

:03:52
Антрактът свърши !

Преглед.
следващата.