Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:01
"Не" на Съюза !
:01:25
За кръвта на ирландците !
- Бил, залегни !

:01:36
Някой простреля Касапина !
:01:58
Господи, прости ми .
:02:18
Кой те праща?
Отговаряй бързо и ясно.

:02:22
Какво казва, момче?
:02:27
Мисля, че се помирява с Бог.
- Майната му!

:02:30
Ще се помирява с мен .
:02:31
Искам да чу я признания веднага,
мръсно ирландско копеле !

:02:36
В тая страна говорим английски .
От кои си? Виждаш ли тоя нож?

:02:40
Ще те науча на английски,
ето с тоя нож!

:02:43
От кои си? Кой те праща?

Преглед.
следващата.