Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:10
Север и Юг трябва да са обединени !
:00:18
Лъжец такъв ! Глупости !
:00:22
Какво става накрая?
:00:25
Спретваме си хубавичко сборичкване.
:00:28
Не си ли ходил на театър?
- Не.

:00:31
Г-н Легрий, свалете бича си !
:00:35
Мис Елайза,
стиснете ръце с г-н Шелби !

:00:39
И ти, скъпа малка Топси,
прегърни чичо Том .

:00:46
Утрепете го тоя негър !
:00:58
Свалете ме !
- "Не" на Съюза !

:01:01
"Не" на Съюза !
:01:25
За кръвта на ирландците !
- Бил, залегни !

:01:36
Някой простреля Касапина !
:01:58
Господи, прости ми .

Преглед.
следващата.