Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:02
Но аз копнея за дома
в скъпия стар Дъблин .

:08:09
Ще ни хранят ли? Как мислиш?
:08:21
Деца мои !
:08:24
Трябва да заличим
различията помежду ни !

:08:30
Тази война трябва да спре !
- "ЧИЧОТОМОВАТА КОЛИБА"


Преглед.
следващата.