Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:00
Ако трябва, ще умра за това .
- И така ще стане.

:07:07
Какво каза?
- Казах, че не гледаш към бъдещето.

:07:14
Не и нашето бъдеще.
:07:21
Този документ ви прави гражданин .
Този - редник в армията на Съюза .

:07:26
Вървете да се сражавате за родината .
Следващият.

:07:29
Аз и стотина други
отплавахме за Америка .

:07:34
Мислехме си :
там ни очаква нов живот.

:07:39
Ала когато стигнахме
земята на янките,

:07:42
те ни пъхнаха пушки в ръцете
и ни казаха :

:07:46
"Вървете да се биете за Линкълн . "
:07:50
Това е твоят мускет. Пази го сух
на кораба . Това важи и за патроните.

:07:54
Къде ни пращат?
- Чух за Тенеси .

:07:57
Къде е това?
- Тук има война и оръдията ехтят.

:08:02
Но аз копнея за дома
в скъпия стар Дъблин .

:08:09
Ще ни хранят ли? Как мислиш?
:08:21
Деца мои !
:08:24
Трябва да заличим
различията помежду ни !

:08:30
Тази война трябва да спре !
- "ЧИЧОТОМОВАТА КОЛИБА"


Преглед.
следващата.