Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:01
Това са нарушители .
:06:03
Ирландци, които вземат 5 цента
за работа, която негър върши за 10

:06:08
и за която бял взема четвърт долар.
С какво са допринесли?

:06:12
С гласове.
- Гласове, твърдиш ти .

:06:14
Те слушат архиепископа .
А на него кой му нарежда?

:06:18
Онзи с островръхата шапка,
който седи на трона си в Рим .

:06:21
Бил има смесени чувства
към ирландците.

:06:25
Пращай редовно тези
ревностни граждани към урните

:06:29
и ще има хубава отплата
за всеки глас, пуснат за "Тамани" .

:06:36
Баща ми даде живота си
за тази страна .

:06:40
Убит от британците с всичките си
хора на 25 юли, лето Господне 18 14.

:06:45
Няма да ти помогна
да оскверниш завета му,

:06:49
като предам страната
на недостойните за нея .

:06:52
Задето слизат от кораби, налазени
от въшки, просещи супата ти?

:06:56
Знам, че си истински воин, Бил .
Не можеш да се биеш вечно.

:07:00
Ако трябва, ще умра за това .
- И така ще стане.

:07:07
Какво каза?
- Казах, че не гледаш към бъдещето.

:07:14
Не и нашето бъдеще.
:07:21
Този документ ви прави гражданин .
Този - редник в армията на Съюза .

:07:26
Вървете да се сражавате за родината .
Следващият.

:07:29
Аз и стотина други
отплавахме за Америка .

:07:34
Мислехме си :
там ни очаква нов живот.

:07:39
Ала когато стигнахме
земята на янките,

:07:42
те ни пъхнаха пушки в ръцете
и ни казаха :

:07:46
"Вървете да се биете за Линкълн . "
:07:50
Това е твоят мускет. Пази го сух
на кораба . Това важи и за патроните.

:07:54
Къде ни пращат?
- Чух за Тенеси .

:07:57
Къде е това?
- Тук има война и оръдията ехтят.


Преглед.
следващата.