Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:01
. . . сега е моментът.
:05:04
Какъв ти е той, Джени?
:05:12
Бях на 12 г.
Майка ми беше мъртва .

:05:16
Живеех на улицата .
:05:20
Той ме прибра . . .
:05:23
Погрижи се за мен . . .
:05:26
. . . по свой начин .
:05:32
След като извадиха бебето. . .
:05:38
Той не си пада по момичета с белези .
:05:47
Но трябва да знаеш . . .
:05:50
. . . да проумееш,
:05:53
че никога не ме е докоснал,
преди аз да го помоля .

:06:19
Кой си ти? Кой си?

Преглед.
следващата.