Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:19
Кой си ти? Кой си?
:07:38
Изискани господа . . .
:07:40
Добре дошли в този чуден
и тайнствен дворец,

:07:45
където видения,
като тези на Шехерезада

:07:50
и приказките й
от ароматните нощи в Арабия,

:07:53
ще посрещнат жадуващите ви очи .
:07:58
Ш ЕСТНАДЕСЕТО ЧЕСТВАНЕ
НА ВЕЛИКАТА БИТКА ОТ 1846 г.


Преглед.
следващата.