Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:07:38
Изискани господа . . .
:07:40
Добре дошли в този чуден
и тайнствен дворец,

:07:45
където видения,
като тези на Шехерезада

:07:50
и приказките й
от ароматните нощи в Арабия,

:07:53
ще посрещнат жадуващите ви очи .
:07:58
Ш ЕСТНАДЕСЕТО ЧЕСТВАНЕ
НА ВЕЛИКАТА БИТКА ОТ 1846 г.

:08:01
На 3-и февру ари 1863 г.
в китайския квартал

:08:15
Колко трябва да платя
за услугите на тази русалка?

:08:18
Наслаждавайте се на великолепната
пъстрота на тези екзотични създания !

:08:24
Видяхте нашите птици в клетки .
Как ще ги накарате да пропеят?

:08:30
Покажете ми цвета на парите си
:08:33
и те ще пеят за вас !
:08:42
Нека с мен бъде силата
на Светия Дух

:08:47
и любовта на пресветата Дева .
:08:54
Амин .
:08:59
Внимавай . Какво каза?

Преглед.
следващата.