Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:08:01
На 3-и февру ари 1863 г.
в китайския квартал

:08:15
Колко трябва да платя
за услугите на тази русалка?

:08:18
Наслаждавайте се на великолепната
пъстрота на тези екзотични създания !

:08:24
Видяхте нашите птици в клетки .
Как ще ги накарате да пропеят?

:08:30
Покажете ми цвета на парите си
:08:33
и те ще пеят за вас !
:08:42
Нека с мен бъде силата
на Светия Дух

:08:47
и любовта на пресветата Дева .
:08:54
Амин .
:08:59
Внимавай . Какво каза?
:09:03
Той не е това,
за което се представя .

:09:06
Не е това, за което се представя?
:09:09
Колко предлагате?
:09:12
Внимавай какво говориш .
Той те смята за приятел .

:09:17
Ден и нощ единствената му мисъл е
как да те убие.

:09:23
Много ти знае устата .
Искаш ли да ти извадя езика?

:09:27
Ще ти го завря в задника
,където му е мястото.

:09:30
Чета те като отворена книга .
Ти си прозрачен !

:09:33
Името му е Валън !
:09:36
Недей, Бил . Казва се Валън .

Преглед.
следващата.