Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:03
Той не е това,
за което се представя .

:09:06
Не е това, за което се представя?
:09:09
Колко предлагате?
:09:12
Внимавай какво говориш .
Той те смята за приятел .

:09:17
Ден и нощ единствената му мисъл е
как да те убие.

:09:23
Много ти знае устата .
Искаш ли да ти извадя езика?

:09:27
Ще ти го завря в задника
,където му е мястото.

:09:30
Чета те като отворена книга .
Ти си прозрачен !

:09:33
Името му е Валън !
:09:36
Недей, Бил . Казва се Валън .
:10:11
Тия китайци са наистина любопитни .
:10:15
Знаеш ли защо е с къси ръкави?
:10:17
За да могат всички да видят,
че нищо не е свил .

:10:20
Дано не се превърне в мода .

Преглед.
следващата.