Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:11
Тия китайци са наистина любопитни .
:10:15
Знаеш ли защо е с къси ръкави?
:10:17
За да могат всички да видят,
че нищо не е свил .

:10:20
Дано не се превърне в мода .

Преглед.
следващата.