Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:03
Дами и господа . . .
:01:06
Моля за вашето внимание.
:01:09
Както някои от вас са забелязали,
нашият приятел и благодетел -

:01:13
г-н Кътинг, тази вечер носи
забележителна жилетка !

:01:25
Нека любезно го призовем
отново да ни демонстрира

:01:30
своите умения, дързост и кураж,
изпълнени с драматизъм !

:01:51
Бил излиза на сцената .
:02:25
"Целувката на паяка" !
:02:27
"Томахавката" !
- "Сутрешната слава" !

:02:30
"Колелото на смъртта" !
- "Вилхелм Тел" !

:02:33
"Пеперудата" !
:02:36
"Чиракът на Касапина" !
- А, "Чиракът на Касапина" .

:02:43
Къде беше?
- Изпълнение по поръчка !

:02:48
Изчезвай оттук!
- А за това . . .

:02:51
Трябва да помоля за помощ
бившата ми помощничка .

:02:57
Първата помощничка на Касапина !
Какво ще кажеш, Джен?


Преглед.
следващата.