Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:48
Стани !
:01:03
Дами и господа . . .
:01:06
Моля за вашето внимание.
:01:09
Както някои от вас са забелязали,
нашият приятел и благодетел -

:01:13
г-н Кътинг, тази вечер носи
забележителна жилетка !

:01:25
Нека любезно го призовем
отново да ни демонстрира

:01:30
своите умения, дързост и кураж,
изпълнени с драматизъм !

:01:51
Бил излиза на сцената .

Преглед.
следващата.