Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:25
"Целувката на паяка" !
:02:27
"Томахавката" !
- "Сутрешната слава" !

:02:30
"Колелото на смъртта" !
- "Вилхелм Тел" !

:02:33
"Пеперудата" !
:02:36
"Чиракът на Касапина" !
- А, "Чиракът на Касапина" .

:02:43
Къде беше?
- Изпълнение по поръчка !

:02:48
Изчезвай оттук!
- А за това . . .

:02:51
Трябва да помоля за помощ
бившата ми помощничка .

:02:57
Първата помощничка на Касапина !
Какво ще кажеш, Джен?

:03:03
Още един опит за сладкия сувенир?
:03:06
Ела .
:03:16
Не го прави .
:03:34
Помниш ли това?
- Р азбира се.

:03:46
Ще ти е по-удобно без шала .
:03:52
Ще се наложи
да ми подариш нов, Бил .


Преглед.
следващата.