Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:03:03
Още един опит за сладкия сувенир?
:03:06
Ела .
:03:16
Не го прави .
:03:34
Помниш ли това?
- Р азбира се.

:03:46
Ще ти е по-удобно без шала .
:03:52
Ще се наложи
да ми подариш нов, Бил .

:04:07
Имаш ли нещо в джобовете тази вечер?
:04:10
Още не съм започнала да работя .
:04:15
А медальонът, който ти подарих?
:04:33
Извинявай, мила . Вдигни го.
:04:40
Опаланка !
:04:45
Сега вече се счупи .
Май нещо се излагам тази вечер.

:04:58
Имаш ли куража да им покажеш
грандиозния финал?


Преглед.
следващата.