Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:07
Имаш ли нещо в джобовете тази вечер?
:04:10
Още не съм започнала да работя .
:04:15
А медальонът, който ти подарих?
:04:33
Извинявай, мила . Вдигни го.
:04:40
Опаланка !
:04:45
Сега вече се счупи .
Май нещо се излагам тази вечер.

:04:58
Имаш ли куража да им покажеш
грандиозния финал?

:05:09
Може би,
ако се целиш малко по-точно.

:05:19
Остана ли ти кръвчица, Джен?
:05:22
Спрете тая варварска музика !
:05:24
Разкарайте тия маймуни !
:05:27
Засвирете, момчета !
:05:28
Тази вечер е за американците !

Преглед.
следващата.