Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:09
Може би,
ако се целиш малко по-точно.

:05:19
Остана ли ти кръвчица, Джен?
:05:22
Спрете тая варварска музика !
:05:24
Разкарайте тия маймуни !
:05:27
Засвирете, момчета !
:05:28
Тази вечер е за американците !
:06:34
Шапки долу!
:06:42
Тази вечер почитаме
загиналите си братя,

:06:48
чиято кръв е белязала улиците,
по които крачим днес.

:06:53
Също така тази нощ
ние отдаваме почит

:06:56
на водача на враговете ни . . .

Преглед.
следващата.