Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:06:34
Шапки долу!
:06:42
Тази вечер почитаме
загиналите си братя,

:06:48
чиято кръв е белязала улиците,
по които крачим днес.

:06:53
Също така тази нощ
ние отдаваме почит

:06:56
на водача на враговете ни . . .
:07:00
Един благороден мъж,
:07:03
който загина храбро
:07:05
в битка за това, в което вярваше.
:07:14
За да надвия врага си,
:07:15
аз потуших живота му
:07:18
и го погълнах,
както ще погълна тези пламъци .

:07:23
В чест на отец Валън .
:07:33
Това е рана .
:07:44
Искам да ви представя сина
:07:47
на отец Валън .
Взех го под крилото си .

:07:51
А виждате ли как ми се отплаща?
- Копеле !

:07:54
Спасява ми живота,
за да може след това

:07:57
да ме очисти като дребен крадец,
вместо да се бие като мъж.


Преглед.
следващата.