Who Is Cletis Tout?
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:38
Тук. Насам . Елате.
:02:26
Искам да ти покажа нещо.
:02:33
Костите на майка ми
почиват в тоя гроб.

:02:38
Пестих по 10 цента от всеки долар,
откакто бях на 13 г.

:02:43
Това прави цели 2 15 долара
за джебчийство и останалото.

:02:54
Това исках да ти покажа .
:02:58
Ето там ще отидем,
когато се възстановиш .


Преглед.
следващата.